rørdagene

Last ned presentasjonene fra Rørdagene 2018 her: https://felles.trd.atea.no/pipelife/default.aspx

logo_rordagene17_med-dato

PRESENTASJONER - DAG 1

HVA BETYR TRENDENE INNEN KLIMA, MILJØ OG MARKED FOR AKTØRENE I INFRASTRUKTURKJEDEN?

Christen Ræstad, Sivilingeniør

Last ned presentasjonen

MINST 100 ÅRS LEVETID FOR VA-LEDNINGER AV TERMOPLAST

Gunnar Mosevoll, VA-rådgiver

Last ned presentasjonen

EPD FOR DUMMIES

Håkon Hauan, leder for EPD-Norge

Last ned presentasjonen

HVILKE KVALIFIKASJONSKRITERIER OG TILDELINGSKRITERIER UT OVER PRIS SETTES I OFFENTLIGE ANBUD?

Tom A. Karlsen, sivilingeniør VA-teknikk i COWI

Last ned presentasjonen

PRESENTASJONER - DAG 2

HVOR ER VANNBRANSJEN OM 20 ÅR?

Tom A. Karlsen, sivilingeniør VA-teknikk i COWI

Last ned presentasjonen

christenraestad_631pxTRYKKAVLØPSSYSTEMER FOR AVLØP I NORGE – UTFORDRINGER OG MULIGHETER

Arild Engh, senioringeniør i Pöyry / Christen Ræstad, sivilingeniør

Last ned presentasjonen

HVORDAN SIKRE OSS MOT SKADER OG STENGTE VEGER

Harald Norem, Dr. ing – Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet

Last ned presentasjonen

E18 LANGANGEN –GRIMSTAD

Magne Ramlo, Prosjektdirektør i Nye Veier AS

Last ned presentasjonen

OlavBardalen_631pxSMARTE SAMFUNN – UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGIER

Olav Bardalen, spesialrådgiver Innovasjon Norge

Last ned presentasjonen

OlavHårstad_631pxUTFORDRINGER OG LØSNINGER KNYTTET TIL ENERGIANLEGG I BAKKEN

Geir Berge / Olav Hårstad, TrønderEnergi Nett

Last ned presentasjonen

ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN – RIF MEDLEMMERS BIDRAG

Ragnhild Nordmelan, Senioringeniør Rambøll Water

Last ned presentasjonen

I mars 2016 gikk Rørdagene for aller første gang av stabelen, sjekk ut høydepunktene fra konferansen her!

Rørdagene 2016 ble arrangert i Surnadal, med muligheter og erfaringer med ulike rørmaterialer, klimautvikling og VA-anlegg som tema. Blant foredragsholderne var statsmeteorolog John Smits, Statens vegvesen og flere kommuner.