Tirsdag 14. februar

 • 09.45 Felles buss fra Torp
 • 10.00 Registrering starter

  Quality Hotel Skjærgården, Langesund

 • 11.00 Velkommen (Kjell J. Larsen)

  Administrerende direktør i Pipelife Norge ønsker velkommen til Rørdagene.

 • 11.10 Ordstyreren innleder (Christen Ræstad)

  Hva betyr trendene innen klima, miljø og marked for aktørene i verdikjeden som skal bidra i bygging av infrastruktur for VA, energi og vei?

  Christen Ræstad har lang erfaring med strategisk planlegging og prosjektledelse innen vann og avløp. I sitt innlegg vil han blant annet ta for seg kvalifikasjons- og tildelingskriterier for både infrastrukturanlegg totalt, for ledningsanlegg, fornyelser og for kjøp av rør. Han vil i tillegg fremheve viktigheten av lang levetid som faktor for å få den høyeste miljøgevinsten over anleggets levetid.

 • 11.30 Minst 100 års levetid for VA-ledninger av termoplast (Gunnar Mosevoll)

  I forbindelse med publiseringen av Norsk Vanns rapport om plastrør, går VÅ-rådgiver Gunnar Mosevoll inn på krav til rør og rørskjøter for å sikre 100 års levetid. Han vil i tillegg sammenligne dokumentasjonen av dagens VA-ledninger med de foreslåtte kravene i Teppfa-rapporten «100 years lifetime…». Videre vil han si noe om tøyning av PE-rør,  samt om elektromuffesveising av PE-ledninger.

  Mosevoll oppfordrer samtidig om at eierne av offentlige VA-ledninger må ta aktivt del i arbeidet med å stille nødvendige krav, noe som også er en av hensiktene med Norsk Vann-rapporten.

 • 11.50 Lunsj
 • 12.50 EPD for dummies (Håkon Hauan)

  Hva vil miljødeklarasjoner (EPD) som dokumentasjon av miljøforhold bety for vår verdikjede? Håkon Hauan fra EPD-Norge forteller om miljødeklarasjoner, hva det er og hva det brukes til. I tillegg vil innlegget handle om «Environment as a competitive advantage» og hva fremtiden vil bringe når det gjelder forretningsmuligheter – både nasjonalt og internasjonalt.

 • 13.10 Innledning til Paneldebatt (Tom A. Karlsen og Kjell J. Larsen)
 • 13.30 Paneldebatt

  Hvilke kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier ut over pris settes i offentlige anbud? Hva innebærer myndighetenes signaler om at miljøforhold skal være et viktig kriterium?

 • 14.00 «Petter Uteligger - 52 dager på gata» (Petter Nyquist)

  Hvordan føles det å bli stigmatisert og ekskludert fra samfunnet og hva skjer når elementære behov som omsorg, trygghet og kjærlighet reduseres? Hvordan klarer hjemløse og rusavhengige å finne lyspunkter i en hverdag ofte fylt med motgang? Finnes det varme og medmenneskelighet på gata og hvordan kan vi som utenforstående vise at vi bryr oss litt mer om de som er rundt oss i hverdagen?

  I november 2014 forlot Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo gjennom julehøytiden, blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og med et videokamera, dokumenterte Petter livet på gata – ett Oslo ukjent for de aller fleste av oss!

  Gjennom sitt timeslange foredrag tar Petter Nyquist oss med til en side av Oslo svært få av oss kjenner til, og vi blir kjent med unike mennesker og deres historier på både godt og vondt.

  25% av honoraret til Petter går uavkortet til “Stiftelsen Petter Uteligger”. Stiftelsen skal være med på å skape lyspunkter i hverdagen for folk på gata. Les mer om stiftelsen her: Stiftelsen Petter Uteligger

 • 15.00 Fabrikkbesøk/Omvisning Pipelife Stathelle

  Vi tar deg med på en rundtur i vår fabrikk på Stathelle, hvor du blant annet får et nærmere blikk på produksjonen av våre store PE-rør i lange lengder.

 • 20.00 Middag på Quality Hotel Skjærgården

  Middag med musikk og underholdning av Frode Alnæs.

Onsdag 15. februar

 • 08.30 Oppstart
 • 08.35 Hvor er VA-bransjen om 20 år? (Tom A. Karlsen)

  Tom A. Karlsen er sivilingeniør VA-teknikk i COWI AS. Ved å forsøke å se fremover med bakgrunn i den historie som har vært og hvilke trender som gjør seg gjeldende i dag, vil han snakke om optimalisering av VA-kretsløpet fra kilde til resipient. Her vil både ledningsteknologi berøres, samt lansering av en del synspunkter på hvordan et fremtidig VA rør bør konstrueres.

  Sentralt tema blir også trykkavløpsystemer sammenliknet med tradisjonelle gravitasjonsløsninger og dype grøfter. I noen grad kan man også se for seg vakuumtransport for å kunne skape fleksible løsninger. Utfordringer med hensyn på overvann og bærekraftige løsninger samt No-dig teknologi sett opp mot tradisjonelle graveløsninger vil bli omhandlet i foredraget. Karlsen vil i tillegg omtale «det intelligente» ledningsnett, og kort sagt forsøke å se inn i glasskulen!

 • 08.55 Kobling av spredte avløp til kommunalt nett (Arild Engh og Christen Ræstad)

  Når er det smart å koble spredte avløp til kommunalt nett ved hjelp av trykkavløpsløsninger? Tekniske og juridiske forhold og forslag til retningslinjer.

 • 09.35 Hvordan sikre oss mot skader og stengte veier? (Harald Norem)

  Harald Norem fra Statens Vegvesen presenterer ny lærebok om håndtering av overvann og drenering av veger. Han er utdannet ved NTH i 1968, og tok dr. ing graden ved NTH i 1975 om planlegging av høyfjellsveger. Han har arbeidet ved Veglaboratoriet med drivsnø og snøskred, og ved skredgruppa på NGI, samt vært professor ved NTNU og undervist i vegplanlegging og vinterdrift av veger.

  De siste åtte årene har han hovedsakelig arbeidet med å skrive lærebøker for Statens vegvesen, den siste om overvannshåndtering og drenering av veger. Foredraget vil først og fremst være en presentasjon av læreboka, med spesiell vekt på utforming av innløp og utløp av kulverter og beregning av kapasiteter.

 • 09.55 Nye store og smarte veier (Magne Ramlo)

  Nye Veier skal bygge gode veier raskt og smart. Samfunnsoppdraget er å bygge helhetlig og kostnadseffektivt. Prosjektdirektør i Nye Veier, Magne Ramlo, vil i sitt innlegg snakke om fordelene med totalentreprise, de store utbyggingsprosjektene som pågår, planene for videre utbygging av de resterende strekningene langs E18 og verdiskaping og sysselsettingseffekter som følge av veiutbygging.

 • 10.15 Utviklingstrekk og strategier for smarte samfunn (Olav Bardalen)

  Olav Bardalen er spesialrådgiver i Innovasjon Norge, og har de siste 15 årene arbeidet for å stimulere innovasjonsmiljøer og næringsklynger.

  I sitt innlegg vil Bardalen forklare hvorfor Innovasjon Norge løfter smarte samfunn opp på sin agenda, og hvordan næringslivet kan trekkes med i utvikling av smarte løsninger for viktige samfunnsfunksjoner. Gode eksempler fra pågående initiativ i ulike sektorer vil bli trukket fram.

 • 11.10 Kundecase: TrønderEnergi Nett

  «TrønderEnergis Netts erfaringer med bruk av rør i el nettet.»

  Geir Berge og Olav Hårstad har begge over 30 års erfaring fra everksbransjen. De har vært sentrale i TrønderEnergi Netts satsning på bruk av rør og rørkanaler som beskyttelse og føringsveier i Nettet.

 • 11.30 Hvordan legge kabelrør for fremtiden? (Lars Solbjørg)

  «Hva bør være premissgivende ved valg av rør og forlegningsmetode?» Lars Solbjørg fra OPI AS går nærmere inn på legging av kabelrør og hvordan dette skal gjøres i fremtiden? Blant temaene er sikkerhet, overføringsevne, trekking og «riktig kvalitet». Det viktigste spørsmålet ved valg av løsning bør alltid være «er rørene en kabel beskyttelse eller infrastruktur?»

 • 12.05 Et bærekraftig samfunn (Ragnhild Nordmelan)

  Urban Water and Energy! Hvordan bidrar RIF sine medlemmer i byggingen av et bærekraftig samfunn?

  Ragnhild Nordmelan er ansatt i Rambøll og er en del av RIF’s ekspertutvalg for vann- og miljøteknikk. Hun har ca 30 års erfaring fra infrastrukturprosjekter og i de senere år spesielt innen overvannshåndtering og klimatilpasning.

 • 12.25 Paneldebatt om veien videre
 • 13.00 Lunsj og avreise
 • 14.15 Felles buss til Torp