banner-program2

Tirsdag 12. februar

 • 09.30 Registrering, utstillingsvandring, mingling, kaffe og lett servering
 • 10.30 Velkommen til Rørdagen 2019!

  Administrerende direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge ønsker velkommen til Rørdagene og setter oss på sporet.

 • Offentlige anskaffelser - Formalisering av miljøkrav
 • 10.40 Ordstyreren innleder

  Hvor står vi i 2019? Hva er rammebetingelsene nå?

  Christen Ræstad, eget firma

 • 11.00 Fra grønnpreik til ekte grønn vekst

  Førsteamanuensis Per Espen Stoknes leder BI Senter for Grønn Vekst. Han er også serie-gründer og har vært engasjert i skjæringsfeltet mellom psykologi, økonomi og miljø.

  Hva er egentlig reell grønn vekst, og hvordan gjør vi det konkret og strategisk? Hvilken betydning har Paris-avtalens 2-graders klimamål for norske bedrifter, og ikke minst for offentlige anskaffelser fremover mot 2030?

  Per Espen Stoknes, førsteamanuensis, forfatter, politiker og bedriftsleder.

 • 11.30 Miljøkrav i anbudsprosesser Hva forventes av infrastrukturaktørene?
 • 11.50 Hvordan ivaretar industrien miljø og bærekraft? (Engelsk)

  Årlig blir 25 % av all PVC i Europa brukt i rør-produksjon. Industrien jobber tett med EU-kommisjonen for å sikre bærekraftige løsninger.

  Hvorfor er plast bærekraftig?

  Dr Jason Leadbitter, Sustainability & Corporate Social Responsibility Manager i Inovyn

 • 12.10 Miljøkravene i teori og praksis

  Kjell Larsen innleder til debatt

  Kjell J. Larsen, adm. dir. i  Pipelife Norge AS

 • 12.15 Diskusjon om miljø og miljøkrav
 • 12.30 Lunsj
 • Romerike
 • 13.30 Vann og avløp på Romerike, Nåtid og fremtid

  Dagens situasjon og våre viktigste VA-utfordringer.

  Thomes Trømborg, daglig leder i NRV/NRA

 • 13.50 Modell for prosjektgjennomføring

  – Ivaretakelse av funksjonskrav, kvalitet og levetid
  – Kvalitetshåndbok med vekt på driftspersonellet

  Markus Rawcliffe, avdelingsleder drift i NRV/NRA

 • 14.10 Orientering om befaringene.

  Vi besøker:

  NRV: Vannbehandlingsanlegget til NRV i Hauglifjell
  http://nrva.no/index.php/drikkevann/vannbehandling

  NRA: Nedre Romerike Avløpsselskap NRA
  http://nrva.no/index.php/avlop/renseprosess

  MIRA: Midtre Romerike Renseanlegg
  http://www.miraiks.no/home

 • 14.30 Innsjekk og omkledning til befaring
 • 15.00 Bussavgang fra hotellet for gruppene MIRA 1 og MIRA 2, NRA 1 og NRV 1
 • 15.00-16:30 Foredrag om ledningsnett på hotellet

  Representanter fra Pipelife orienterer om nyheter og viktige forhold knyttet til Isoterm-, vann-, avløps- og kabelvernprodukter.

  Pipelife

 • 16:00 Bussavgang fra hotellet for gruppene MIRA 3 og MIRA 4, NRA 2 og NRV 2
 • 18.30 Aperitiff og underholdning
 • 19.30 Middag og underholdning

Onsdag 13. februar

 • I veien for hverandre
 • 08.30 En illustrert innledning

  Ordstyrer Christen Ræstad

 • 08.35 Risiko ved kabelforlegning

  Valg av løsninger og risiko ved forskjellige løsningsvalg. Risiko ved manglende planlegging, med fokus på kabling i regional- og fordelingsnettet.

  Ola Torgrim Eide, seniorrådgiver i Høyspent AS

 • 08.55 «I veien» for hverandre

  Hvordan kan vi bli bedre sammen?

  Geir Harry Berge, prosjektingeniør, og Olav Hårstad, senioringeniør TrønderEnergi Nett

 • 09.15 Reduksjon av graveskader på ledninger i grunnen

  Hva er oppnådd 2008 – 2018 og hvordan?
  Hva er viktige tiltak fremover?

  Eldar Brænden, viseadm. dir. Geomatikk AS

 • 09.35 Georadar – fra deteksjon av vikingskip til kabler og rør

  Visjoner om hvordan georadar i fremtiden kan kartlegge undergrunnen FØR du skader skjulte kabler, infrastruktur og fornminner.

  Knut Paasche, avdelingsleder, forsker og arkeolog i NIKU (Norsk Institutt for kulturminne-forskning)

 • 09.55 Kaffepause og utsjekking
 • Overvann og klimatilpasning
 • 10.30 Trykkavløp i Lillestrøm sentrum – et alternativ til tradisjonell separering?

  Hva gjør vi når fellesledningen må fornyes i trange bysentra? Hva gjør vi med det urene overvannet? Vi får ta del i de nye tankene Lillestrøm har tenkt i f.t. separering.

  Odd Ivar Opheimsbakken, Seksjonsleder forvaltning (kommunalteknikk) i Skedsmo kommune

 • 10.50 Regelverk og forvaltning i forandring

  Oppsummering fra VA-juskonferansen 5.-6.12.2018

  Christen Ræstad, Prosjektleder for VA-juskonferansen

 • 11.10 Strukturert planlegging av overvannshåndtering på overordnet nivå: innspill til videreutvikling av DiVA-guiden (Master NMBU)

  Ola Berg Falch, siv.ing. i Norconsult AS

 • 11.25 Diskusjon: Hva er våre hovedutfordringer? Hva er partenes roller, oppgaver og ansvar?
 • 11.35 Pause
 • Digitalisering
 • 11.50 Ny BIM-standard for «Data Templates» - til bruk i prosjektering, bygging og drift

  Cobuilder forklarer hvordan de nye BIM-standardene vil endre bygg- og anleggsnæringen, påvirke aktørene og gjøre oss grønnere og mer kostnadseffektive.

  Lars Christian Fredenlund, Adm.dir. i Cobuilder AS

 • 12.10 Unikt 3D-bibliotek for VA-bransjen

  Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Vi viser hvordan Pipelife har bidratt til denne løsningen. Hvordan bruke modeller fra biblioteket i din prosjektering?

  Vi viser den innovative løsningen AR/SiteVision – ta med
  3D-kummen ut i grøfta!

  Mats Fensholt, Prosjektleder i Trimble Solutions Sandvika AS

  Knut Jøssang, KAM i Pipelife Norge AS.

 • 12:30 Bruk av ny teknologi for effektiv drift av infrastruktur med automatisering og helter i felt

  Norges eneste Smart Grid Evangelist tar oss med inn i fremtiden. Kanskje får vi svar på når fremtiden er her?

  Richard Schytte, Smart Grid Evangelist and Business Manager i Powel AS

 • 12.50 Diskusjon om digitalisering
 • 13.00 Avslutning og lunsj

Tidslinje MIRA - Lystadvegen 140, Sørumsand:

 • 15.00 Bussavgang gruppe MIRA 1 og 2 fra Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.
 • 15.20 Ankomst gruppe MIRA 1 og 2 Lystadvegen 140, Sørumsand. Bussen returnerer til Scandic Lillestrøm. MIRA 1 får orientering og MIRA 2 deles i to og får omvisning – bytter etter 30 min.
 • 16:00 Bussavgang gruppe MIRA 3 og 4 fra Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.
 • 16.20 Ankomst gruppe MIRA 3 og 4 Lystadvegen 140, Sørumsand. MIRA 3 får orientering og MIRA 4 deles i to og får omvisning – bytter etter 30 min.
 • 16.25 Bussavgang gruppe MIRA 1 og 2 Lystadvegen 140, Sørumsand
 • 16.45 Ankomst gruppe MIRA 1 og 2 Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm. Bussen returnerer til MIRA.
 • 17.25 Bussavgang gruppe MIRA 3 og 4 Lystadvegen 140, Sørumsand
 • 17.45 Ankomst gruppe MIRA 3 og 4 Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.

Tidslinje NRV - Branderudveien 179, Leirsund:

 • 15.00 Bussavgang gruppe NRV 1 fra Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.
 • 15:15 Ankomst gruppe NRV 1 Branderudveien 179, Leirsund. Bussen returnerer til Scandic Lillestrøm.
 • 16.00 Bussavgang gruppe NRV 2 fra Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.
 • 16.15 Ankomst gruppe NRV 2 Branderudveien 179, Leirsund
 • 16.20 Bussavgang gruppe NRV 1 Branderudveien 179, Leirsund
 • 16.35 Ankomst gruppe NRV 1 Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm. Bussen returnerer til Branderudveien 179, Leirsund.
 • 17.20 Bussavgang gruppe NRV 2 Branderudveien 179, Leirsund
 • 17.35 Ankomst gruppe NRV 2 Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.

Tidslinje NRA, Strandveien 22, Strømmen:

 • 15.00 Bussavgang gruppe NRA 1 fra Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.
 • 15.05 Ankomst gruppe NRA 1 Strandveien 22, Strømmen. Bussen returnerer til Scandic Lillestrøm.
 • 16.00 Bussavgang gruppe NRA 2 fra Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.
 • 16.05 Ankomst gruppe NRA 2 Strandveien 22, Strømmen
 • 16.10 Bussavgang gruppe NRA 1 Strandveien 22, Strømmen
 • 16.15 Ankomst gruppe NRA 1 Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm. Bussen returnerer til Strandveien 22, Strømmen.
 • 17.10 Bussavgang gruppe NRA 2 fra Strandveien 22, Strømmen
 • 17.15 Ankomst gruppe NRA 2 Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm.