Tom A. Karlsen er sivilingeniør VA-teknikk i COWI AS. Ved å forsøke å se fremover med bakgrunn i den historie som har vært og hvilke trender som gjør seg gjeldende i dag, vil han snakke om optimalisering av VA-kretsløpet fra kilde til resipient.

Tom A. Karlsen er sivilingeniør VA-Teknikk i COWI.

Tom A. Karlsen er sivilingeniør VA-Teknikk i COWI.

Her vil både ledningsteknologi berøres, samt lansering av en del synspunkter på hvordan et fremtidig VA rør bør konstrueres. Sentralt tema blir også trykkavløpsystemer sammenliknet med tradisjonelle gravitasjonsløsninger og dype grøfter. I noen grad kan man også se for seg vakuumtransport for å kunne skape fleksible løsninger.

Utfordringer med hensyn på overvann og bærekraftige løsninger samt No-dig teknologi sett opp mot tradisjonelle graveløsninger vil bli omhandlet i foredraget.

Karlsen vil i tillegg omtale «det intelligente» ledningsnett, og kort sagt forsøke å se inn i glasskulen!

Se hele programmet her

Meld deg på!