14. desember 2016

Hvor er VA-bransjen om 20 år?

va-bransjen-om-20-aar_1000px

Tom A. Karlsen er sivilingeniør VA-teknikk i COWI AS. Ved å forsøke å se fremover med bakgrunn i den historie som har vært og hvilke trender som gjør seg gjeldende i dag, vil han snakke om optimalisering av VA-kretsløpet fra kilde til resipient.

Les mer